Skup makulatury

Skup makulatury odbywa się postaci skupu:

• starych podręczników oraz książek,
• kartonów,
• gazet,
• tekstury falistej
• oraz wszelkiego rodzaju papieru.